"A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en MELLORAS TECNOLOXICAS EN ADEGA D.O. RIAS BAIXAS , cun investimento de 43.346,60 €, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 15.171,31 € ( 35% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende elaborar un novo produto (viño espumoso) e mellorar o rendemento económico da empresa, recuperando mais mosto despois do desfangado.

 

logos oficiales big